VIP & PREMIUM TRAVEL SERVICES

Το Democritus Travel είναι εδώ για να σας φέρει πιο κοντά στον κόσμο.

Ελ. Βενιζέλου 43, Αλεξανδρούπολη
Email: info@democritustravel.gr
Τηλ.: 25510 33220

GO UP

Πολιτική ακυρώσεων

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από τον συμμετέχοντα ή τον εκπρόσωπο των συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, ατόμων κλπ). Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής και δεν επιβεβαιώνονται από το γραφείο μας με την αντίστοιχη γραπτή επιβεβαίωση, δεν ισχύουν και δεν δεσμεύουν το γραφείο. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής ίσης με το 40% της αξίας της εκδρομής. Ο υπογράφων συμμετέχων αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη έναντι του διοργανωτή για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα σύμβαση. Αν ο συμμετέχων δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω άλλου τουριστικού γραφείου, όλες οι ενημερώσεις, αλλαγές , ακυρώσεις θα γίνονται από τον τουριστικό γραφείο που έχει γίνει η κράτηση, το οποίο φέρει την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του συμμετέχοντα καθώς για την καταβολή προκαταβολής και εξόφλησης σε συγκεκριμένα διαστήματα που αναφέρονται παρακάτω καθώς και για την παροχή των ανάλογων νόμιμων παραστατικών Η εξόφληση του υπόλοιπου τιμήματος της αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα κατάθεσης της προκαταβολής έως δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση το Γραφείο δεν δεσμεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως αποζημίωση του. Εφόσον ο συμμετέχων προβεί σε εξόφληση της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του παραδίδει ο διοργανωτής ,σύμφωνα με το άρθρο 41β π.δ. 339/1996 πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευ αξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα. Εάν ο συμμετέχων για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυμία, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον διοργανωτή κατά την διαδικασία της κράτησης, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την αποδοχή του αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση του συμμετέχοντος δεσμεύει το γραφείο μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή εγγράφως από το γραφείο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις πωλητή η άλλου τουριστικού γραφείου που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται δέσμευση του γραφείου μας και δε γεννούν αξίωση του συμμετέχοντος έναντι αυτού. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, το γραφείο µας θα εκδώσει τα προβλεπόµενα εκ του νόµου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαµβάνονται από τα γραφεία µας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους πελάτες, έναντι ενός τιμήματος (τιμής). Η τιμή αυτή βασίζεται στις υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων, φόρων και τελών που ισχύουν κατά την σχεδίαση και την κοστολογική διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σε περίπτωση μεταβολών του κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και αλλαγών των συναλλαγματικών ισοτιμιών Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωνα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθµό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι αεροπορικές εταιρίες είτε σε πτήσεις γραμμής είτε ναυλωμένες (charter) επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που αναγράφονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσμεύσεις απευθείας μεταξύ της αεροπορικής εταιρίας και του συμμετέχοντα στην εκδρομή. Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν σηµαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ηµέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων. Σε καμία περίπτωση το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις. Το γραφείο μας στα πλαίσια του ενδιαφέροντός του για τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον συμμετέχοντα μεταφορά με αεροπορική εταιρία άλλη από την αρχικά αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς καθυστερήσεις τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο συμμετέχων δεν έχει καμία αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Το γραφείο μας δε συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει στη διαδικασία φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές εταιρίες και υπηρεσίες handling των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ τούτου δε φέρει έναντι του συμμετέχοντος καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι αξιώσεις του συμμετέχοντος στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται στο πρόγραμμα είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το γραφείο διατηρεί την αλλαγή κάποιου ξενοδοχείου με άλλο ίδιας κατηγορίας .Φυσικά υποχρέωση του γραφείου είναι να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργίας του, της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Τα τρίκλινα δωµάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα µε επιπλέον κρεβάτι. Το επιπλέον κρεβάτι µπορεί να είναι µικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Στην περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων σε ξενοδοχεία το γραφείο µας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωµάτιο µε άλλο δωµάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό µε δωµάτιο ξενοδοχείου χαµηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς το γραφείο µας να φέρει ουδεµία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση. Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 14 και παραδίδονται μέχρι τις 12 το μεσημέρι ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων . Στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και κυρίως γεύμα) η επιλογή μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε μέρας. Το γεύμα -δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο νωρίς . Παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόμενο της τροποποίησης του που οφείλεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών επί των οποίων δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Παρά λοιπόν τον σαφή διαμεσολαβητικό του ρόλο του , το γραφείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Πελατών του, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει όπως: α) Για τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις που συμβούν πριν και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού προερχόμενες από τις υπηρεσίες των αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών και πρακτορείων (καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, αλλαγές τύπου αεροσκαφών, υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών κλπ), β) Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας. γ) Μεταβολές οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του προγράμματος ολόκληρου, οφειλόμενες σε “ανώτερη βία” (πόλεμος ή απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, πολιτική αναταραχή κλπ. δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη. Πριν την εκτέλεση της εκδρομής το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα της εκδρομής και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει προκαταβάλει ,εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης όπως πχ η αλλαγή της ημέρας αναχώρησης η επιστροφής. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται, αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων , αλλαγή της ώρας αεροπορικής αναχώρησης από το πρωί σε μεσημέρι η απόγευμα κ.ο.κ) Κατά την εκτέλεση της εκδρομής ο αρχηγός αυτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτής, εάν κρίνει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των εκδρομέων και εξυπηρετεί την καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράμματος. Όλα τα έκτακτα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κλπ) που προκύπτουν από την τροποποίηση μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω έκτακτων γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς. . Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής συμμετοχής το αργότερο τρείς ημέρες πριν την αναχώρηση. Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο κρίνει σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδρομή της ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης δεν δεχθεί τότε επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν λόγοι οι οποίοι επιβάλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη του γραφείου μας περιορίζεται στον επαναπατρισμό του συμμετέχοντα με το πλέον πρόσφορο μέσο, χωρίς την ανάληψη του κόστους που τυχόν θα προκύψει, η της ευθύνης επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΡΟΜΕΑ

Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή του πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την ημέρα παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης που ακυρώνει την συμμετοχή του επιβαρύνεται με τα ακόλουθα ποσά ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήψη του εγγράφου της ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης, καθώς το Γραφείο για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου του προπληρώνει σημαντικά ποσά σε τρίτους (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες κλπ). Έτσι σε περίπτωση ακύρωσης: 1. έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση παρακρατείται ποσό 30 ευρώ κατά άτομο από την δοθείσα προκαταβολή για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα της εταιρίας προς εξυπηρέτηση των (προκρατήσεις, αλληλογραφία κλπ) 2. Μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα και μέχρι και μέχρι 14 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 40% της αξίας της εκδρομής 3. από 13 έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 60% της αξίας της εκδρομής 4. Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα πριν την αναχώρηση παρακρατείται το 100% της αξίας της εκδρομής, οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος (υγείας, εκτάκτων επαγγελματικών υποχρεώσεων κ.α.) 7. Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ναυλωμένων δρομολογίων (charter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης πριν την αναχώρηση, παρακρατείται όλη η αξία της εκδρομής (100%). Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως αεροπορικών εταιρειών σε πακέτο εκδρομής ή πακέτο διακοπών, όπου απαιτείται η άμεση έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου, η στην περίπτωση του ξενοδοχείου απαιτείται η προεξόφληση και η έκδοση voucher, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης πριν την αναχώρηση της εκδρομής, παρακρατείται ολόκληρη η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου και του ξενοδοχείου καθώς αυτό εκδίδεται τη στιγμή της κράτησης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί από τις αεροπορικές εταιρίες η από το ξενοδοχείο. Για τις κρουαζιέρες η ακόμη και για κάποια ακόμη ταξίδια (πχ Ρωσία, Αμερική , Άγιοι Τόποι , κλπ) που πολλές φορές τα ονομάζουμε μακρινά η εξωτικά όπως και για ατομικά μεμονωμένα ταξίδια συνήθως ισχύουν διαφορετικού όροι ακύρωσης σύµφωνα µε τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέµατα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου. Επίσης σε περιόδους εκθέσεων , αθλητικών η καλλιτεχνικών γεγονότων οι χρονικές περίοδοι συνήθως είναι αρκετά μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα από τα προαναφερόμενα Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτοµα που έχουν επιλέξει να διαµείνουν ή διαµένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται µε το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτοµο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωµατίου του, καθώς θα διαµείνει αναγκαστικά σε µονόκλινο.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ

Το γραφείο µας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισµό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα, την εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην εκδρομή, (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ), και καμία ευθύνη δε φέρει το γραφείο. Όπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa η είναι µικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν συµπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα µεταξύ τους, εκτός Schengen η αν το διαβατήριο έχει μικρότερη χρονική ισχύ από αυτήν που απαιτεί η κάθε χώρα Επίσης υπηρεσιακές ταυτότητες (αστυνομία , στρατός κλπ) δεν λογίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα και θα πρέπει ο εκδρομέας σε συνεννόηση με την υπηρεσία του η τις αρμόδιες αρχές να επιβεβαιώσει την ισχύ τους γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Ενήλικες που ταξιδεύουν με ανήλικα παιδιά θα πρέπει να έχουν φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα όπως εξουσιοδοτήσεις κλπ γιατί και σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαγόρευση εξόδου από την χώρα Επίσης το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως είτε λόγω απαγορεύσεως ή περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του, τότε ο εκδρομέας δεν δικαιούται επιστροφής οιουδήποτε χρηματικού ποσού που κατέβαλε προς το γραφείο. Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο της δήλωσης, γνήσιο της υπογραφής κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η έγκαιρη προσέλευσή των στους ορισμένους κατά το πρόγραμμα τόπους και χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης προσέλευσης του στον καθορισμένο τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση του προγράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα) ο αρχηγός έχει το δικαίωμα ν’ αποχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει να επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα. Οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί να εκχωρήσει έγκυρα την συμμετοχή του σε άλλον αφού ενημερώσει το γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση. Ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα για τις τυχόν χρηματικές οφειλές καθώς και για τα πρόσθετα έξοδα αυτής της εκχώρησης (επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής ονόματος και αεροπορικού ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ). Επίσης ο εκδοχέας με την αποδοχή της συμμετοχής του δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συναινεί με τους όρους συμμετοχής.